Partneři

Brněnská muzejní noc probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.


Záštitu nad akcí převzali:

Lubomír Zaorálek, ministr kultury ČR,

Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna,

Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje,

Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed,

Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský.

Garantem Brněnské muzejní noci je Moravská galerie v Brně.

Brněnská muzejní noc je součástí Festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR s podporou MK ČR. Další festivalové akce naleznete na www.muzejninoc.cz. Na akci se významným způsobem podílí Dopravní podnik města Brna a.s., zajišťující bezplatnou dopravu návštěvníků do výstavních budov mimo centrum města.

Partneři:

​​​​​​​   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​